?

Log in

JEJEJEJEE Tän viikon urheilut MA: Juoksu 40min TI: Juoksu 30min KE:… - WHAT KATIE DID [entries|archive|friends|userinfo]
Tiina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 27th, 2012|11:47 pm]
Tiina
JEJEJEJEE

Tän viikon urheilut

MA: Juoksu 40min
TI: Juoksu 30min
KE: Juoksu 1h
TO: Juoksu 1h
PE: Juoksu 40min
SU: Juoksu 45min

jejjejejjejejjejejejjejejejeee oon taaas oikeilla raiteilla, niin ihanaa juosta ja niin hyvä fiilis ja toi sää ja noi illat ja mun musat ja oon ihan sekasin haha. :D Mut ihanaa. Hyvä minä!
LinkReply