?

Log in

No account? Create an account
Oon ollu Korfulla sunnuntaista asti ja parin tunnin päästä lähtee… - WHAT KATIE DID [entries|archive|friends|userinfo]
Tiina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 10th, 2012|04:05 pm]
Tiina
Oon ollu Korfulla sunnuntaista asti ja parin tunnin päästä lähtee lento Ateenaan. Ja siitä sit sunnuntaina vielä Istanbuliin. Eilen kävin Albaniassa.

Oon odottanu monta monta vuotta että pääsen Ateenaan! Ja Istanbul on ihan hiton mielenkiintonen myös, en malta odottaa.

Niinpä teen nyt pyhän lupauksen että jätän mun kaikki surut ja ongelmat nyt tänne Korfulle enkä enää koskaan tuu tänne takas ja ne surut ja murheetkin voi jäädä tänne vellomaan, ne ei oo tervetulleita Helsinkiin eikä Cardiffiin eikä varsinkaan kahteen supermielenkiintoseen kaupunkiin joihin nyt meen.

Joten tällä lupauksella, ole hyvä Korfu, saat pitää. Enkä tuu niitä koskaan enää hakemaan takas, älä huoli.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: quasilover
2012-08-10 05:51 pm (UTC)
Ateena on todella upea kaupunki. Olin siellä vuonna 2008. Unohtumatonta matkaa! :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: cill_a
2012-08-26 10:49 pm (UTC)
Ateena oli mieletön!
(Reply) (Parent) (Thread)