?

Log in

No account? Create an account
SIIS kello on kohta puol kolme yöllä mutta mun on pakko kirjottaa tää… - WHAT KATIE DID [entries|archive|friends|userinfo]
Tiina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 9th, 2012|02:21 am]
Tiina
SIIS kello on kohta puol kolme yöllä mutta mun on pakko kirjottaa tää johonkin koska mun päässä välähti ehkä noin 10min sitten sellanen heurekalamppu joka kerto mulle että MITÄ HALUAN TEHDÄ MUN ELÄMÄLLÄ! EIKÄÄÄÄ ooon NIIIN innoissani tästä nyt! Ensin tosin mun täytyy lusia täällä Walesissa tämä vuosi ja nauttia ja ens vuonna tehdä tutkinto loppuun Keravalla ja sitten tiditititditittiii TIEDÄN mitä haluan tehdä. Aijaijaii musta tuntuu niin hyvältä nyt! Enkä oo kännissä tai mitään vaikka tää teksti ehkä vähän kuulostaakin siltä.

Mun elämällä on nyt suunta. Ihan mieletöntä.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: arwenchio
2012-10-09 07:54 pm (UTC)
Ei vitsit!!!! Ihan mieletöntä! Oon tosi iloinen sun puolesta, tollaiset ahaa-elämykset on mahtavia :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: purkkitomaatti
2012-10-10 07:38 am (UTC)
Kuulostaa mielettömältä! :) keksispä itekin.
(Reply) (Thread)